You're on the environment.

Terugleveren/salderen

Als u zelf elektriciteit opwekt, gebruikt u deze energie in de eerste plaats voor uw eigen huishouden. De meeste huishoudens hebben meer energie nodig dan ze zelf produceren. U heeft dan nog steeds energie nodig van uw energiebedrijf.

De installatie waar u uw energie mee opwekt produceert waarschijnlijk meer energie op momenten dat u zelf niet zoveel energie nodig heeft. Zonnepannelen produceren bijvoorbeeld vooral overdag elektriciteit, terwijl u waarschijnlijk zelf overdag minder elektriciteit nodig heeft omdat u niet thuis bent. U produceert op dat moment meer elektriciteit dan u nodig heeft. Omdat u deze energie niet kunt opslaan, levert u deze energie terug aan uw energiebedrijf. De teruglevering van die energie wordt verrekend met de energie die u afneemt, dit wordt salderen genoemd.

Als u een dubbele elektriciteitsmeter heeft dan wordt de opgewekte energie in de normaaluren gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. De energiebelasting en btw van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting en btw van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel resterend verbruik wordt dan nog energiebelasting en btw in rekening gebracht.

Als u zelf energie opwekt en wilt terugleveren, kunt u dit melden bij uw netbeheerder. De netbeheerder registreert de teruggeleverde energie en adviseert u over de benodigde meters, bijvoorbeeld een teruglevermeter.

Onbeperkt salderen bij Budget Energie

Ieder huishouden heeft een enkele of dubbele energiemeter. Hieronder worden specifieke situaties omschreven voor zowel een enkele als dubbele meter. Tenslotte kunt u lezen welke bijzonderheden er zijn met betrekking tot salderen en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Meest gestelde vragen over terugleveren/salderen

Enkele meter: uw verbruik is hoger dan uw opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 2000 kWh. Omdat zij salderen, hoeven zij alleen te betalen voor het netto verbruik (1200 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (2000 kWh).

Verbruik 3200 kWh
Opwekking 2000 kWh
Netto 1200 kWh

Wat betaalt familie A?

Familie A heeft een netto verbruik van 1200 kWh en betaalt hiervoor het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw. In het onderstaande schema kunt u zien dat het totale elektriciteitstarief dan uitkomt op € 0,2132 per kWh. Voor dit rekenvoorbeeld zijn niet actuele tarieven gebruikt.

Leveringstarief (incl. btw) Energiebelasting (incl. btw) Totaal tarief
€ 0,0641 € 0,1491 € 0,2132
Netto Tarief Kosten
1200 kWh € 0,2132 € 255,84

Om te berekenen wat familie A jaarlijks kwijt is aan elektriciteitsverbruik, vermenigvuldigen we het netto verbruik van 1200 kWh met het totale tarief van € 0,2132 per kWh. Het totaalbedrag komt dan uit op € 255,84 per jaar

Enkele meter: uw verbruik is lager dan uw opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie A. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat Familie A een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 3200 kWh en een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 4000 kWh. Omdat zij meer elektriciteit opwekken dan verbruiken, ontvangen zij een zogenoemde terugleververgoeding over hun netto (negatief) verbruik (800 kWh). Dit is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3200 kWh) minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking (4000 kWh).

Verbruik 3200 kWh
Opwekking 4000 kWh
Netto 800 kWh

Wat ontvangt Familie A?

Omdat familie A een netto (negatief) verbruik heeft van 800 kWh en dus elektriciteit teruglevert aan Budget Energie, ontvangen zij over deze 800 kWh een terugleververgoeding. Dit houdt in: per kWh het leveringstarief exclusief btw.

Voor dit rekenvoorbeeld zijn niet actuele tarieven gebruikt. Leveringstarief (excl. btw) € 0,0529.

Netto (negatief) Tarief Vergoeding
800 kWh € 0,0529 € 42,38

Om te berekenen wat familie A ontvangt voor de teruglevering, vermenigvuldigen we het netto (negatief) verbruik van 800 kWh met het totale tarief van € 0,0529 per kWh. Zij komen uit op een vergoeding van € 42,38 per jaar.

Dubbele meter: uw verbruik is hoger dan uw opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie B. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 2500 kWh in de normaaluren en 700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 1500 kWh in de normaaluren en 500 kWh in de daluren. Omdat zij salderen en een dubbele meter hebben, betalen zij over hun netto verbruik in de normaal- en daluren. Dit netto verbruik is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking.

Normaal Dal
Verbruik 2500 kWh 700 kWh
Opwekking 1500 kWh 500 kWh
Netto 1000 kWh 200 kWh

Wat betaalt familie B?

In het bovenstaande schema kunt u zien dat familie B een netto verbruik heeft van 1000 kWh in de normaaluren en 200 kWh in de daluren. Over deze 1000 kWh in de normaaluren betalen zij een normaaltarief en over de 200 kWh in de daluren betalen zij een daltarief. Voor dit rekenvoorbeeld zijn niet actuele tarieven gebruikt.

Normaal Dal
Leveringstarief (incl. btw) € 0,0711 € 0,0571
Energiebelasting (incl. btw) € 0,1491 € 0,1491
Totaal tarief € 0,2202 € 0,2062

Omdat familie B zowel in de normaal- als in de daluren meer verbruikt dan dat zij opwekt, betaalt zij over deze 1000 kWh en 200 kWh het leveringstarief inclusief energiebelasting en btw.

Netto Tarief Kosten
Normaal 1000 kWh € 0,2202 € 220,20
Dal 200 kWh € 0,2062 € 41,24
Totale kosten normaal en dal € 261,44

Hierboven ziet u dat familie B € 261,44 per jaar betaalt voor het elektriciteitsverbruik.

Dubbele meter: uw verbruik is lager dan uw opwekking

In het onderstaande voorbeeld gaan wij uit van familie B. Zij hebben net zonnepanelen op hun dak laten installeren. In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 2500 kWh in de normaaluren en 700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 3000 kWh in de normaaluren en 1000 kWh in de daluren. Omdat zij een dubbele meter hebben, ontvangen zij over hun netto (negatief) verbruik in de normaal- en daluren een terugleververgoeding. Dit netto (negatief) verbruik is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik minus de jaarlijkse elektriciteitsopwekking.

Normaal Dal
Verbruik 2500 kWh 700 kWh
Opwekking 3000 kWh 1000 kWh
Netto 500 kWh 300 kWh

Wat ontvangt familie B?

In het bovenstaande schema kunt u zien dat familie B een netto (negatief) verbruik heeft van 500 kWh in de normaaluren en 300 kWh in de daluren. Over deze 500 kWh ontvangen zij een normaaltarief en over de 300 kWh in de daluren ontvangen zij een daltarief. Voor dit rekenvoorbeeld zijn niet actuele tarieven gebruikt.

Normaal Dal
Leveringstarief (excl. btw) € 0,0711 € 0,0571

Omdat familie B zowel in de normaal- als in de daluren minder verbruikt dan opwekt, ontvangen zij over deze 500 kWh en 300 kWh een terugleververgoeding. Over het netto (negatief) verbruik ontvangen zij het leveringstarief exclusief btw.

Netto (negatief) Tarief Vergoeding
Normaal 500 kWh € 0,0711 € 35,55
Dal 300 kWh € 0,0571 € 17,13
Totale terugleververgoeding € 52,68

Om te berekenen wat familie B ontvangt vermenigvuldigen we het netto (negatief) verbruik met het normaaltarief en doen we hetzelfde voor de daluren. Vervolgens tellen we deze twee bedragen bij elkaar op, waarbij we uitkomen op een terugleververgoeding van € 52,68 per jaar.

Uw verbruik is alleen in het normaaltarief lager dan uw opwekking

Een ander scenario is dat Familie B alleen meer opwekt dan het verbruik in de normaaluren.

In de onderstaande tabel kunt u zien dat familie B een jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft van 1500 kWh in de normaaluren en 1700 kWh in de daluren. Daarnaast hebben zij een jaarlijkse elektriciteitsopwekking van 2500 kWh in de normaaluren en 500 kWh in de daluren.

Normaal Dal
Verbruik 1500 kWh 1700 kWh
Opwekking 2500 kWh 500 kWh
Netto -1000 kWh 1200 kWh

Wat betaalt familie B?

Om goed uit te kunnen leggen wat familie B in totaal betaalt voor het verbruik van elektriciteit zullen we hieronder de kosten voor energiebelasting en kosten voor levering van elektriciteit afzonderlijk berekenen.

Kosten Energiebelasting (inclusief opslag duurzame energie)

Om te bepalen wat familie B aan energiebelasting betaalt, kijken we uitsluitend naar het totaalverbruik. De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht.

Normaal Dal Totaal
Verbruik -1000 kWh 1200 kWh 200kWh
Tarief Verbruik Kosten
Energiebelasting (incl. btw) € 0,1491 200 kWh € 29,82

Kosten levering elektriciteit

Om te bepalen wat familie B betaalt voor de levering van elektriciteit, wordt de opgewekte energie in de normaaluren gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen die gelijk is aan de leveringstarieven (exclusief btw). Hieronder wordt het voorbeeld cijfermatig uitgelegd.

Tarief Verbruik Kosten
Normaal (excl. btw) € 0,0711 -1000 kWh € -71,10
Dal (excl. btw) € 0,0571 1200 kWh € 68,52
Totale kosten normaal en dal € -2,58
Totale kosten
Totaal Energiebelasting € 29,82
Totaal Levering elektriciteit € -2,58
Totale kosten familie B € 27,24

Hierboven ziet u dat familie B in totaal € 27,24 per jaar betaalt voor het elektriciteitsverbruik.

Bijzonderheden
  1. Naast de kosten voor elektriciteitsverbruik betaalt u per maand ook de vaste leveringskosten. Dit bedrag staat los van uw gas/elektriciteitsverbruik. De exacte hoogte van uw vaste leveringskosten vindt u terug in uw leveringsovereenkomst.
  2. Het daltarief geldt op werkdagen van 23.00 uur tot 7.00 uur, in de weekeinden en op nationale feestdagen. In regio's waar een avondtarief geldt, gaat ons daltarief in om 21.00 uur.
  3. De in rekening gebrachte energiebelasting wordt lager naarmate het verbruik hoger is dan 10.000 kWh. Dit geldt ook voor de hoeveelheid energiebelasting die een huishouden ontvangt wanneer zij zelf elektriciteit opwekken.

Voorwaarden salderen

  1. U bent een kleinverbruiker, met een aansluiting van maximaal 3x80A
  2. U dient te beschikken over een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie. Dit is een elektriciteitsmeter die naast uw elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde zonne-energie registreert.

Weet u niet zeker wat voor meter u heeft? Vraag dan bij uw netbeheerder na of uw meter geschikt is voor teruglevering. Eventueel kan uw netbeheerder de benodigde meter ook voor u installeren. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen en kunt u het antwoord niet op onze website vinden? Onze klantenservice staat voor u klaar.

Bel ons

020 - 20 55 555 (lokaal tarief)

Wij zijn op werkdagen van 08.30-18.00 uur bereikbaar.

Wilt u direct geholpen worden? U kunt met een van onze medewerkers chatten. Wij zijn op maandag t/m donderdag van 09.00 - 21.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 09.00 - 17.30 uur bereikbaar. Stel uw vraag via het chatvenster rechtsonder.