You're on the environment.

Actie gesloten: Win een jaargratis Budget Energie

Heb je deze kerst alles gegeven wat je hebt?

Bedankt voor alle inzendingen! We zijn blij verrast door alle creatieve foto’s en video’s. Meedoen aan deze kerstactie is niet meer mogelijk.

De inzendingen worden op dit moment door onze onafhankelijke jury beoordeeld en de leukste inzending wint een jaar gratis Budget Energie. (De uitslag wordt op 5 januari, 2018 bekend gemaakt). Zo kan jij heel 2018 met plezier onze groene stroom gebruiken.

Doe er iets leuks mee!

Actievoorwaarden Kerstactie één jaar gratis energie!

Deze actie wordt u aangeboden door NutsServices B.V. (handelend onder de naam en hierna te noemen Budget energie), Vijzelstraat 20, 1017 HK te Amsterdam. Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Deze actie loopt van 6 december 2017 tot en met 30 december 2017.
 2. Met deze actie maakt u kans op een leveringsovereenkomst voor groene stroom en/of gas, met een looptijd van één jaar met de tarieven die per 1 januari 2018 op onze website geldig zijn.
 3. Door een interne jury van Budget Energie, bestaande uit vier juryleden, zal één prijswinnaar bekend worden gemaakt die zijn huis, auto, fiets of een ander te kiezen object (binnen- of buitenkant) het beste heeft versierd in kerstsferen. Het te versieren object dient een roerende of onroerende zaak te zijn.
 4. De winnaar van de actie krijgt daarvan uiterlijk op 5 januari bericht via Facebook op de tijdlijn van Budget Energie.
 5. Het te winnen geschenk heeft een maximale waarde van €2250,- per prijswinnaar. Het genoemde bedrag is inclusief btw. Afhankelijk van uw verbruik kan het voorkomen dat uw energiekosten boven het maximaal te winnen bedrag uitkomen. De tarieven van uw verlenging of af te sluiten leveringsovereenkomst zullen wij vooraf met u afstemmen.
 6. Deze actie geldt alleen als u nog geen klant bent bij Budget Energie, als u al wél klant bent bij Budget Energie of als u al klant van Budget Energie bent geweest en uw eerdere overeenkomst met Budget Energie niet voortijdig is beëindigd. Is uw vorige overeenkomst wel voortijdig beëindigd, dan kunnen wij pas gratis energie aan u leveren vanaf het moment dat uw vorige overeenkomst eigenlijk zou aflopen.
 7. Deze actie geldt niet voor zakelijke klanten en/of een collectief van klanten.
 8. Deelname aan deze actie is alleen toegestaan als u ouder bent dan achttien jaar.
 9. Budget Energie keert de te winnen actie niet in andere vorm uit dan via creditering van de factuur van uw leveringsovereenkomst.
 10. De actie kan per klant slechts worden geleverd op één leveringsadres.
 11. Op de leveringsovereenkomt van deze actie zijn onze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing.
 12. Wanneer uw leveringsovereenkomst met Budget Energie precies ingaat, hangt af van de looptijd van de overeenkomst met uw huidige leverancier. Loopt deze overeenkomst na uw aanmelding bij Budget Energie nog korter dan acht maanden door, dan start de levering via Budget Energie na deze periode. Loopt uw huidige overeenkomst nog langer dan acht maanden door, dan start de levering via Budget Energie zo snel mogelijk.
 13. De schriftelijke bevestiging van de overeenkomst zal u per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres ontvangen.
 14. Budget Energie is te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Budget Energie behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 15. Aan het einde van de actieperiode van één jaar waarin u gratis energie ontvangt, wordt de overeenkomst, tenzij opgezegd voor einddatum, met Budget Energie automatisch verlengd met een variabel contract voor onbepaalde tijd. Dit energiecontract kan maandelijks opgezegd worden.
 16. Door mee te doen aan deze actie accepteert u de actievoorwaarden.
 17. Omstandigheden die kunnen leiden tot diskwalificatie van deze actie zijn: het veroorzaken van een gevaar aan de openbare orde, het uitten van beledigende teksten en/of afbeeldingen of andere uitingen die in enig opzicht schade kunnen berokkenen aan het imago of merk van Budget Energie.
 18. Op deze voorwaarden zijn ook de (Algemene) Voorwaarden van Facebook van toepassing.
Chat met ons