You're on the environment.

Privacyverklaring

Privacy

Budget Energie B.V. biedt een breed scala aan diensten en producten. Door de aard van de dienstverlening beschikt Budget Energie over bepaalde gegevens van u.

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Wij hechten daarnaast veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij Budget Energie gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen we ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Budget Energie verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole- zoals een creditcheck- en accountantscontrole, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer, direct marketingdoeleinden en voor het behandelen van geschillen, vragen en klachten.

Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten kunt u dit kenbaar maken aan Budget Energie via ons contactformulier

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens die bij Budget Energie zijn opgeslagen. Dit is alleen mogelijk als uw persoonlijke gegevens onjuist, onvolledig of niet nodig zijn voor de doelstellingen waarvoor uw gegevens zijn verkregen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Maak uw wensen kenbaar via ons contactformulier

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten en voor alle gebruikers van producten en diensten van Budget Energie.

Budget Energie heeft de verwerkingen van uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij de aanmelding is omschreven welke gegevens Budget Energie verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties gegevens worden verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van onze website/internetdiensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website en internetdiensten van Budget Energie te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website en internetdiensten is ons privacyverklaring van toepassing.

Informatie
De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Budget Energie streeft er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/internetdiensten.

Cookies
De website van Budget Energie maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Wanneer u uw browserinstellingen zo hebt gezet dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat u van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kan maken.

Op onze website/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

Ga naar de volledige cookieverklaring

Gedragscode slimme meters
Er zijn wettelijke eisen verbonden aan de slimme meter. Als de slimme meter aan staat, kan uw netbeheerder uw meterstanden via het elektriciteitsnet, draadloos, of via de TV-kabel op afstand uitlezen en doorgeven aan uw energiebedrijf.

Netbeheerders zijn daarom verplicht maatregelen te nemen om het net en het dataverkeer te beveiligen. Door deze maatregelen kunnen derden niet zomaar bij uw gegevens, of deze gegevens koppelen aan uw naam en adres. Dit is geregeld in de Wbp, de Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheerder Nederland. Leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche hebben een gedragscode opgesteld. De Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 beschrijft hoe leveranciers moeten omgaan met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke meetgegevens van energieverbruik van consumenten met op afstand uitleesbare ('slimme') meters. Dit met het doel de privacy van consumenten met een slimme meter te waarborgen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en de ACM houden hier toezicht op.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiƫren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

Chat met ons