You're on the environment.

Voorwaarden van Budget Energie

Op deze pagina vindt u alle voorwaarden die van toepassing zijn op de producten van Budget Energie. De meeste voorwaarden zijn te lezen in PDF. Als u geen PDF reader hebt kunt u deze hier downloaden.

Algemene voorwaarden

Als u een overeenkomst heeft gesloten met Budget Energie gelden er Algemene voorwaarden. Die kunt u op deze pagina downloaden.

Algemene voorwaarden geldig tot en met 31-12-2013 Algemene voorwaarden geldig vanaf 1-1-2014

Toelichting op de Algemene voorwaarden

Hier vindt u de toelichting op de Algemene voorwaarden van Budget Energie.

Toelichting Algemene voorwaarden

Productvoorwaarden

Hier vindt u de nu geldende productvoorwaarden van Budget Energie.

Productvoorwaarden Productvoorwaarden Zakelijk Voorwaarden Trouwe Klant-voordeel

Kwaliteitscriteria

Budget Energie wil u zo optimaal en persoonlijk mogelijk van dienst zijn: wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over onze service en producten. In onze kwaliteitscriteria vindt u wat u van ons als energiebedrijf mag verwachten.

Kwaliteitscriteria

Gedragscodes

Budget Energie houdt zich aan de door Energie-Nederland opgestelde gedragscodes. De Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 heeft tot doel bij te dragen aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Deze gedragscode beschrijft waaraan een energieleverancier zich moet houden bij het werven van klanten, het onderhouden van klantcontacten en het aangaan, verlengen of beƫindigen van de leveringsovereenkomst.

Gedragscode Consument en Energieleverancier

Een slimme meter biedt een leverancier veel informatie over het energieverbruik. Om uw veiligheid en privacy te waarborgen is hier een gedragscode voor opgesteld. Deze Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012 vindt u hieronder. Het beschrijft hoe leveranciers moeten omgaan met de persoonlijke meetgegevens van energieverbruik van consumenten met slimme meters.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters Verklaring Naleving gedragscode voor Leveranciers

Uw contract opzeggen binnen de bedenktijd

Via het onderstaande formulier kunt u de overeenkomst ontbinden binnen de bedenktijd.

Herroepingsformulier

Aansluit- en transportovereenkomst

Het zogenaamde Nieuwe Marktmodel is vanaf 1 augustus 2013 van kracht. Dit houdt onder andere in dat alle kleinverbruik aansluitingen met een technische capaciteit t/m 3 x 80 ampère voor elektriciteit of t/m 40 m3 per uur voor gas dan verplicht op basis van het leveranciersmodel gefactureerd dienen te worden. Dit betekent ook dat Budget Energie u nu de aansluit- en transportovereenkomst verstrekt namens uw regionale netbeheerder.

Bestaande klanten zullen deze verandering niet merken, aangezien Budget Energie al sinds de start volgens dit zogeheten leveranciersmodel levert, waarin de netbeheerderskosten en leveringskosten op één factuur in rekening gebracht worden.

Meer informatie over het Nieuwe Marktmodel


Hier vindt u het Model aansluit- en transportovereenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden.

Model aansluit- en transportovereenkomst Aansluit- en transportovereenkomst + algemene voorwaarden

De meeste voorwaarden zijn te lezen in PDF. Als u geen PDF reader hebt kunt u deze hier downloaden.